Expansionskärl

En ackumulatortank kräver ett större expansionskärl. För ett öppet system räknar man att exp.kärlets volym bör vara ca~ 5% av hela värmesystemet volym..

Extuna tillverkar rektangulära expansionskärl för öppna system i 1,00 mm rostfritt SS2333.Standardstorlekar på 125 och 250 liter. Andra storlekar och mått efter önskemål.

Mått på 125L kärl är 250 x 500 x 1000.
Mått på 250L kärl är 500 x 500 x 1000.

För slutna system måste även hänsyn tagas till höjdskillnaden mellan värmesystemets högsta och lägsta punkt. Detta kan Er installatör hjälpa Er med.

Säkerhet

Alla värmeanläggningar måste innehålla ett expansionskärl för att ta upp vattnets volymökning, som sker när temperaturen ökar. Det finns två typer av expansionskärl, öppna och slutna, se under rubriken expansionskärl.

Enligt varm- och hetvatten anvisningarna skall installatören utföra installationen på ett sådant sätt så att pannans/anläggningens temperatur ej överstiger 100 °C. Om det löses med temperaturbegränsare och kylspiral, eller på annat sätt är upp till installatören att bedöma.

Tappvatteninstallationen skall förses med säkerhets-, back- och avstängningsventil. Installationen skall också förses med en blandningsventil så att tappvattentemperaturen ej överstiger 65 °C.

Select language:

  • Svenska
  • English
  • 中文
  • Română

Boka Kundbesök

Vill ni ha ett hembesök där vi gemensamt går igenom ditt värmebehov? Ring eller maila så bestämmer vi en tid som passar. Anmäl ert intresse här!

Mässor och Marknader

Inga mässor just nu.

Nedladdningsbara produktblad

PDF-filer 
Tillväxtverket 3